SK – A5 – LIFE

  • Bộ đất nặn gồm 6 thỏi với màu sắc khác nhau
  • Một khuôn hình mẫu