Bộ đất sét nặn 12 màu SK – 1200RM

  • Bộ đất sét nặn bao gồm
  • 12 màu
  • Một con lăn
  • 3 khuôn mẫu hình: con cá, trái tim, chú cún