Đất sét cân

  • Bộ đất sét cân có tất cả 12 màu
  • Có bán lẻ theo từng màu
  • Mỗi thỏi = 100g
  • Đất sét cực kỳ mềm dẻo, mịn