Bộ đất sét nặn SK – T108/3MK

  • Bộ đất sét nặn gồm
  • 8 màu
  • Một con dao cắt màu hồng
  • 3 khuôn hình mẫu