Bộ đất sét nặn SK – 110TN

  • Bộ đất sét nặn gồm:
  • 9 màu
  • Một con dao cắt màu hồng
  • 2 khuôn hình mẫu