Sách tô màu to

  • Sách được thiết kế có thể dựng đứng được, và ĐƯỢC TẶNG KÈM MỘT HỘP SÁP MÀU đính kèm theo sách
  • Sách tô màu được chia theo các chủ đề