Sách hướng dẫn chơi đất sét nặn to

  • Sách được thiết kế có thể dựng đứng được, và ĐƯỢC TẶNG KÈM MỘT HỘP ĐẤT SÉT NẶN đính kèm theo sách
  • Đây là quyển sách rất được các bé yêu thích