Bộ đất sét nặn SK – B200VH

      Hộp đất sét nặn gồm:

  • 12 màu
  •  Một leaflet hướng dẫn chơi đất nặn
  •  Một dao cắt màu hồng
  •  Một con lăn màu vàng
  •  4 khuôn mẫu hình